AUSTRALORP MINIATUROWY kura


AUSTRALORP MINIATUROWY kura • Kochiny miniaturowe i bantamki.

  zobacz • Australka - Australorp chicken.

  zobacz • Kochiny miniaturowe (karzełek kochi).

  zobacz • Zwerg-Holländer Haubenhuhn, Weißhaube weiß, 27.11.2011 F-Hégenheim.

  zobacz • Mieszanka kochin silka liliputka.

  zobacz

 • Bantam gelb und weiß, Wolhusen 6.5.2012 CH-6110.

  zobacz • Zwerg-Minorka schwarz, Schweizer Nationale Geflügelschau 2012.

  zobacz • Zwerg-Minorka schwarz, 22.1.2012 Näfels.

  zobacz • Bantamka, Liliputka, Australka.

  zobacz

 • Gallinas de Raza Menorca enana 2011.

  zobacz