AUSTRALORP MINIATUROWY kura


AUSTRALORP MINIATUROWY kura • Czy kury nie zniszczą ogrodu?.

  zobacz • Kurczaki 2018. Karzełki / nioski.

  zobacz • Mieszanka kochin silka liliputka.

  zobacz • Kochiny miniaturowe (karzełek kochi).

  zobacz • Moje kury bantamki i srebrytki plus moje kochiny.

  zobacz • Zwerg-Minorka schwarz, 22.1.2012 Näfels.

  zobacz • Zwerg-Holländer Haubenhuhn, Weißhaube weiß, 27.11.2011 F-Hégenheim.

  zobacz • Zwerg-Minorka schwarz, Schweizer Nationale Geflügelschau 2012.

  zobacz • Zwerg-Welsumer orangefarbig, Deutsche Zwerghuhnschau 2012 Ulm.

  zobacz • Gallinas de Raza Menorca enana 2011.

  zobacz • Zwerg-Oravaer Huhn weiß, Europaschau Leipzig 2012.

  zobacz • Brahma naine perdrix doré maillé, Exposition Avicole Kembs 2015.

  zobacz • Zwerg-Brahmas rebhuhnfarbig-gebändert, Kleintierschau Etziken 2015.

  zobacz

 • Bantam gelb und weiß, Wolhusen 6.5.2012 CH-6110.

  zobacz